NATE

만화·툰도시

검색영역
만화제목
자동완성 열기

만화 공지사항

[공지] <락킨코리아>제공 일부 작품 서비스 종료 안내

2018-08-08
                                                                                                                                                            
안녕하세요 네이트 만화 담당자 입니다.
네이트에서 서비스 되고 있는 <락킨코리아> 제공사의 일부 작품이
제공사의 요청으로 2018년 8월 10일(금)에 서비스 종료됩니다.
서비스 이용에 착오 없으시길 바라며, 더 좋은 서비스가 되도록 노력하는 네이트만화가 되겠습니다.
감사합니다.
* 종료일시 : 2018년 8월 10일 (금)
컨텐츠명작가명제공사
 [해피니스B] 타치카와역 러브호텔 카유마 미무 (Kayuma Mimu)락킨코리아
 조선과학수사대 별순검 노명희